Een goede reputatie zorgt voor een hogere omzet

reputatie-is-alles

De reputatie van bedrijven worden steeds belangrijker om te blijven concurreren. Bedrijven met een hoge reputatie verschillen in vijf opzichten van hun concurrenten. Deze opzichten luiden als volgt:

  •  Zichtbaarheid 
  •  Transparantie 
  •  Onderscheid 
  •  Consistentie 
  •  Authenticiteit

Deze vijf fundamenten vormen de basis voor een sterke reputatie. 

Zichtbaarheid

Wanneer een organisatie een goede reputatie heeft gaat dat altijd gepaard met een positieve zichtbaarheid. Om een goede zichtbaarheid op te bouwen moet een onderneming adequaat met iedereen communiceren. Tevens moeten zij zichtbare initiatieven nemen ten opzichte van stakeholders en participeren in zinvolle maatschappelijke initiatieven. De zichtbaarheid van een organisatie kan opgesplitst worden in twee soorten stakeholders; de publieke stakeholders en de markt stakeholders. De zichtbaarheid onder het publiek wordt door drie factoren bepaald: op straat, het nationale karakter en hoe het in de media komt.

Transparantie 

Transparantie zorg ervoor dat een goede reputatie wordt gebouwd, in stand wordt gehouden en beschermd. Bedrijven met een goede reputatie worden gezien als geloofwaardig en verantwoordelijk. Transparantie helpt bij het menselijk verlangen om met zo weinig mogelijk risico een beslissing te nemen. Transparantie is een tool die bedrijven kunnen gebruiken bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Bij transparant handelen zijn bedrijven beter aanspreekbaar voor de belanghebbende. Als stakeholders weten met welke problemen een bedrijf mee te maken heeft, kunnen zij samen met het bedrijf op zoek gaan naar een oplossing. Bij een crisis is het van belang dat het bedrijf zelf met de media communiceert over wat er mis is gegaan. Als een bedrijf dit niet doet, loopt het bedrijf het risico dat het nieuws op een vervelende manier naar buiten komt. Daarom raad ik aan om zo snel mogelijk zelf met vervelende nieuws naar buiten te treden.

Onderscheid 

Als bedrijf is het enorm van belang dat je je weet te onderscheiden. Het blijft niet bij onderscheiden. Je zou ook consistent moeten communiceren wat de meerwaarde is van jouw onderneming. De drie belangrijkste instrumenten die een bedrijf hanteert om zich te onderscheiden zijn; de slogan, handelsmerk, logo en corporate story. Deze drie elementen vormen samen het reputatieplatform.

Consistentie 

Om een goede reputatie op te bouwen is het van belang dat een organisatie consistent is. Consistentie houdt in dat een organisatie makkelijk herkenbaar is in de uitingen die het bedrijf doet en het geluid dat het bedrijf laat horen. Consistent is een organisatie pas indien al haar communicatie-uitingen en initiatieven terug te zien zijn. Dit kan een organisatie in vijf stappen laten zien: 

  • Dialoog aangaan met belanghebbenden; organisaties moeten stakeholders – zoals klanten, investeerders en eigen personeel zoveel mogelijk tegemoetkomen in de eisen die zij stellen. 
  • Gemeenschappelijke identiteit tot stand brengen. 
  • Geïntegreerde communicatiesystemen invoeren om samenhang te faciliteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een intranet of een socialnet
  • Trainen van werknemers en partners; werknemers en partners moeten een consistente geluid laten horen als het gaat om jouw organisatie
  • Geboekte voortgang systematisch meten. Dat zorgt ervoor dat er op tijd bijgestuurd kan worden. Meten kun je natuurlijk doen via social media en Google waarin je de conversatie aangaat met jouw klanten.

Authenticiteit 

Authenticiteit heeft ermee te maken dat een bedrijf trouw is aan zichzelf; woorden en daden komen overeen. Om als bedrijf authentiek te zijn, is het belangrijk dat er gehandeld wordt vanuit een sterke missie en visie en vanuit een zekere ‘what you see is what you get’-mentaliteit. 

Om geloofwaardig over te komen is het essentieel dat een bedrijf ervoor zorgt dat de perceptie van de identiteit bij zowel de werknemers, als stakeholders op één lijn ligt. Dit gebeurt door eerst een identiteit te construeren vanuit de kernwaarden van het bedrijf en vanuit de perceptie van de medewerkers. Nadat de identiteit is geconstrueerd wordt deze, door middel van interne expressie naar het personeel geuit, zodat iedereen zich ermee verbonden voelt. Hierna volgt de externe expressie, zodat ook de stakeholders zich verbonden gaan voelen met dezelfde geconstrueerde identiteit. 

Authenticiteit heeft ook een nauwe samenhang met vasthoudendheid. Als een bedrijf telkens van identiteit probeert te veranderen blijft het niet trouw aan zichzelf en is het dus al per definitie niet authentiek. Een ander belangrijk kenmerk van authenticiteit is expertise. Hiermee wordt een waarde gecreëerd met de kennis die er is over het aangeboden product of verleende dienst.

Bedrijven die de bovenstaande pijlers goed beheersen zijn vaak de leiders van hun markten. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven als KPN, KLM, Coolblue, Bol.com en Philips.

Theoretisch is het snel op papier gezet, maar een goede reputatie is ontzettend moeilijk om te bouwen. Mocht je willen sparren over de reputatie van jouw bedrijf, stuur mij dan een mail via pie@piedaderodrigues.com.

Wil je concreet weten hoe
je jouw reputatie verbetert?

Waardevolle marketing content

, , , , ,

Comments are closed.